עצמות בגיל השלישי
עצמות אמיר חסקל
מבנה-העצם
איכות חיים בגיל השלישי